Informacje o RODO

Od 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku – tzw. RODO. W związku z tym przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych jest Panorama Firm Polskich Maciej Kalinowski, ul. Templińska 65/2, 60-187 Poznań, NIP 9720613238, REGON 634255350.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane zbierane są w celu dodania ich do bazy danych Panoramafirmpolskich.pl i publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Niezależnie od RODO dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

Jakie dane przetwarzamy?
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca nazwę firmy oraz imię i nazwisko właściciela/właścicieli, adres siedziby, adres oddziałów, adres e-mail, nr telefonu.

Jak długo przetwarzamy dane?
Dane przetwarzane w bazie Panoramafirmpolskich.pl – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu ich publikowania.

W jaki sposób można sprzeciwić się przetwarzaniu danych?
Sprzeciw lub żądanie usunięcia danych można przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@panoramafirmpolskich.pl lub listownie pocztą tradycyjną na adres Panorama Firm Polskich Maciej Kalinowski, ul. Grochowska 96/9, 60-335 Poznań.

Skąd mamy dane osobowe?
Dane dodawane do bazy są ogólnie dostępne i pochodzą głównie z portali internetowych CEIDG, Bazy internetowej REGON, firmowych strony www oraz innych portali internetowych.

Co może zrobić osoba, której dane dotyczą?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ich usunięcia lub sprostowania,jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.