Zakony i zgromadzenia zakonne

Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. Ks. Siemca w Warszawie
ul. Wiślana 6
00-317
Warszawa
22 826 89 46
22 254 65 00

ZG. SS. Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, Dom Zakonny
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 25
75-950
Koszalin
94 340 86 65

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
ul. Woronicza 10
31-409
Kraków
12 413 55 99
sekretariat@albertynki.pl

Zgromadzenie zakonne Sióstr Miłosierdzia
ul. Świętego Brata Alberta 6
87-720
Ciechocinek
54 283 46 83

Zgromadzenie zakonne Sióstr Misjonarek Miłości
bulwar Gdański 31
70-601
Szczecin
91 462 45 03